Welkom op bestrijdingongedierte.com. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van onze website en diensten. Wij adviseren u om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

1. Definities en Toepasselijkheid

 • Gebruiker: Iedere bezoeker van de website bestrijdingongedierte.com.
 • Diensten: Alle informatie, diensten en producten die beschikbaar zijn gesteld op bestrijdingongedierte.com.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website en alle diensten die door bestrijdingongedierte.com worden aangeboden.

2. Gebruiksvoorwaarden

 • De gebruiker mag de website en de diensten alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
 • Het is verboden om de website of de inhoud ervan te gebruiken voor illegale activiteiten, het verspreiden van schadelijke software, of het uitvoeren van handelingen die de werking van de website kunnen verstoren of schade kunnen toebrengen aan andere gebruikers.
 • Alle opmerkingen en feedback over de website moeten eerlijk en oprecht zijn, zonder valse informatie of misleidende inhoud.

3. Privacybeleid

 • Bestrijdingongedierte.com verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het leveren van onze diensten en worden niet zonder toestemming gedeeld met derden, tenzij wettelijk vereist.
 • Gebruikers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

4. Intellectueel Eigendom

 • Alle inhoud op bestrijdingongedierte.com, inclusief teksten, grafische afbeeldingen, logo's en software, is eigendom van bestrijdingongedierte.com of haar licentiegevers en is beschermd onder de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om enig deel van de inhoud te kopiëren, reproduceren, heruitgeven, uploaden, posten, publiekelijk weergeven, coderen, vertalen, verzenden of distribueren op enige manier naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie of voor enig commercieel doel, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

5. Aansprakelijkheidsbeperkingen

 • Bestrijdingongedierte.com is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om de website of de diensten te gebruiken.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuistheden of fouten in de inhoud, of voor enige vorm van schade veroorzaakt door het gebruik van informatie verkregen via de website.
 • Hoewel we ons inspannen om de website veilig en toegankelijk te houden, kunnen we niet garanderen dat onze website of enige inhoud op de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

6. Wijzigingen in de Voorwaarden

 • Bestrijdingongedierte.com behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de voorwaarden te controleren op wijzigingen.
 • Wijzigingen zijn effectief zodra ze op de website worden gepubliceerd. Door de website te blijven gebruiken na het publiceren van wijzigingen, accepteert de gebruiker de gewijzigde voorwaarden.

7. Klachten en Geschillen

 • Klachten over de website of onze diensten dienen schriftelijk aan ons te worden gemeld. Bestrijdingongedierte.com zal zich inspannen om binnen een redelijke termijn op klachten te reageren.
 • Geschillen tussen de gebruiker en bestrijdingongedierte.com zullen in eerste instantie worden getracht in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

8. Toepasselijk Recht

 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze algemene voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

9. Contactinformatie

10. Diversen

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot de minimale mate noodzakelijk, zodat de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en effect blijven.
 • Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van die bepaling of enige andere bepaling, en het nalaten van bestrijdingongedierte.com om een recht of bepaling onder deze algemene voorwaarden af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

 • Laagste prijsgarantie
 • Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis!
 • Gratis verzending vanaf €40
 • Kies uw bezorgmoment
Je bent met succes geabboneerd!
Dit e-mailadres is geregistreerd